4 belangrijke zaken die u moet weten over de nieuwe ISO 16890 norm

De bekende ISO standaard EN 779:2012 wordt vervangen door de  – wereldwijde - norm met de naam ISO 16890. Vlint, voorheen bekend als Nedfilter, is gefocust op alles wat met zuivere lucht te maken heeft. Zowel voor bedrijfsprocessen in bijvoorbeeld food en chemie als voor het binnenklimaat in ziekenhuizen, scholen en kantoren. Vlint vertelt u daarom graag hoe u als installateur, gebouwbeheerder, facilitair manager of hoofd TD hiermee om kunt gaan. Wij houden het graag eenvoudig voor u. We zetten de vier belangrijkste feiten voor u op een rij:

 1. NADRUK OP FILTERING FIJNSTOF
  Klasse ISO 16890.pngDe nieuwe ISO-norm legt de nadruk op Particulate Matter (PM) ofwel fijnstof. Die PM’s onderscheiden we in drie soorten. PM1, PM 2,5 en PM 10. Deeltjes met een omvang kleiner dan 10 micrometer worden aangeduid met PM10 (een micrometer is 1/1000ste millimeter). Deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer noemen we PM2,5.Deeltjes kleiner dan 1 micrometer duiden we aan met PM1.
  Fijnstof draagt bij aan hart- en longziekten, acute en chronische bronchitis en astma. Jaarlijks overlijden enkele duizenden mensen eerder door fijnstof. Voor zowel PM10 als voor PM2,5 zijn er gezondheidseffecten gevonden; hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze met de ingeademde lucht doordringen in onze luchtwegen. De aandacht voor fijnstof is goed nieuws, waar wij als leverancier én als gebruiker blij mee zijn.  Er is nu eindelijk aandacht voor het belang van goede filters in relatie tot de menselijke gezondheid. We kunnen nu door de norm ondersteund filters selecteren die fijnstof daadwerkelijk tegenhouden. Met als positief gevolg een verbetering van gezondheid én productiviteit van gebruikers van kantoren, scholen en andere gebouwen dankzij zuivere lucht.

 2. ENERGIE EN WEERSTAND
  Tot nu toe was er vooral veel aandacht voor een lage weerstand van filters in een klimaatinstallatie. Waarom? Hoe lager de weerstand, hoe lager de benodigde energie die nodig is om de lucht door een gebouw te pompen bij een bepaalde filterefficiëntie. Dat zorgde er in de praktijk voor dat er zo open mogelijke filters werden gebruikt die helaas ruim baan gaven aan fijnstof, met alle kwalijke gevolgen van dien. Want het idee was vaak: hoe goedkoper, hoe beter, mits we binnen de norm blijven. Dan bleef er meer geld over voor andere (technische) zaken. Het zou ook beter zijn voor het (buiten)milieu. En dus werd het binnenmilieu daaraan ondergeschikt gemaakt. Inclusief de gezondheid van de gebruikers van het kantoor, schoolgebouw of andere openbare ruimten. Met de aandacht voor schadelijkheid van fijnstof gaat dit (gelukkig) veranderen.

 3. DE GEBRUIKER CENTRAAL
  In de nieuwe ISO-norm staat nu de gebruiker meer voorop dan de energiekosten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goed binnenklimaat van bijvoorbeeld kantoren leidt tot minder verzuim en dus minder verzuimkosten en dus ook een hogere productiviteit. Dat is winst voor de kantoorgebruiker, maar ook voor de werkgever. Deze hogere productiviteit levert in potentie heel veel opbrengsten op. Je vraagt je af waarom er in de afgelopen jaren zoveel aandacht is gegeven aan vooral energieverbruik. Is de gezondheid van medewerkers niet veel belangrijker? En is een hogere productiviteit en terugdringing van ziekteverzuim niet veel winstgevender?

 4. PER WANNEER GAAT DE NIEUWE NORM IN?
  EN779vsISO16890.pngDe nieuwe ISO-norm 16890 treedt langzamerhand in werking nu de nieuwe norm per 1 januari definitief is geworden. Daarna faseert langzamerhand de oude EN 779 norm uit totdat deze medio 2018 vervalt. Gezien de eerder genoemde voordelen van de filtratie van lucht op fijnstof is het belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan op de nieuwe norm. Het wachten is nu op de officiële testresultaten van de gemiddelde efficiency van filters volgens de nieuwe testmethoden. Want juist in het fijnstof schuilt het grootste gevaar.


  WAT BETEKENT DIT VOOR U?
  De ISO-norm is een gigantisch pakket qua informatie. Met talloze ingewikkelde berekeningen, grafieken en tabellen is het best een complex verhaal. Wij verdiepen ons in de ingewikkelde documenten, berekeningen en tests, zodat u zich kunt focussen op het eindresultaat. Het is natuurlijk allemaal voor u beschikbaar, maar nodig is het niet. Als u maar een ding weet: wij zorgen dat het tot in de puntjes wordt geïmplementeerd in uw proces, gebouw of omgeving. Want Vlint wil u compleet ontzorgen.

  HOE NU VERDER?
  Dat complexe verhaal gaat Vlint u besparen. We informeren u natuurlijk zo snel mogelijk welke filters geschikt zijn voor de voor u belangrijke toepassingen. We zorgen ervoor dat onze filters tenminste 50% van het kleinste fijnstof tegenhouden. Met onderstaande tabel lichten we alvast een tipje van de sluier op hoe de verschillende normen zich tot elkaar verhouden. Maar eerst moeten de officiële instanties onafhankelijke testen doen van alle aanbieders. Gegevens die nu nog niet beschikbaar zijn vanwege capaciteitsproblemen bij deze testinstanties.

Tabel Fijstof ISO 16890.png

Wij houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Met de officiële en gecertificeerde testgegevens van filters door onafhankelijke instanties.

WAT KUNNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
Komt u er niet helemaal uit? Vlint helpt u graag bij het in kaart brengen van uw situatie en de veranderingen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe ISO 16890 norm.
We inventariseren alle filters op uw locatie. Indien nodig wisselen we filters voor u, reconditioneren we de klimaatkast, reinigen en desinfecteren we de kanalen met een anti-bacteriële coating en passen we het systeem zodanig aan dat het optimaal functioneert. Of het nu gaat om krachtiger ventilatoren of juist nieuwe energiezuiniger exemplaren, wij lossen het voor u op. Zodat u daar geen omkijken naar hebt en toch helemaal voldoet aan de nieuwe ISO 16890 norm. Want Vlint ontzorgt. Vlint geeft u lucht. Zuivere lucht.

GRATIS ADVIESGESPREK
Wij blijven u met al onze kennis van binnenklimaat- en processystemen ontzorgen. Wilt u een gratis adviesgesprek? Klik hier om dit aan te vragen.

 

Vraag hier een adviesgesprek aan  

Deel dit bericht:
    

Laatste berichten

Schrijf je in voor e-mail updates