De rol van ventilatie bij de overdracht van het coronavirus

De meningen zijn er fors over verdeeld: maatregelen tegen corona. Actiegroep Viruswaanzin en Maurice de Hond spannen zich in om beperkingen volledig op te heffen. Wetenschappers laten zich echter leiden door harde gegevens en zoeken naar oorzaken van besmetting op grond van solide feiten en inzichten. Andere wetenschappers vinden dat het RIVM niet ver genoeg gaat in de maatregelen. Bijvoorbeeld als het gaat om ventilatie.

Het RIVM gaat er, net als de WHO, van uit dat overdracht van het COVID-19-virus vooral via grotere druppels plaatsvindt, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen. En dat 1,5 meter afstand houden dus de beste manier is om druppelinfectie te voorkomen. Overdracht van het virus via aerogene transmissie wordt ook na specifiek onderzoek door hen als minder belangrijke verspreidingsroute beschouwd.

Besmetting via aerosolen
Recent kwam in het nieuws een ander geluid naar voren, namelijk het gevaar van overdracht via kleinere deeltjes (aerosolen). In een open brief aan de WHO beargumenteren 239 wetenschappers uit 32 landen dat óók aerosolen mensen kunnen infecteren. Linsey Marr, expert in virusoverdracht in de lucht, geeft in de New York Times aan dat wetenschappers er niet in geslaagd zijn het coronavirus uit aerosolen in het laboratorium op te kweken. Toch neemt dat volgens haar het gevaar niet weg dat aerosolen iemand zouden kunnen besmetten.
Ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) pleit voor maatregelen aan ventilatiesystemen. Dit wordt ondersteund door Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft, die kritisch is over de ventilatie in gebouwen. Het bouwbesluit vereist volgens haar slechts minimale ventilatiehoeveelheden, die onder normale omstandigheden al niet voldoende zijn om goed te ventileren.

Ventilatie als risicofactor
Professor Bluyssen, een van de schrijvers van de brandbrief aan de WHO, doet onder meer onderzoek naar hoe aerosolen zich in ruimtes verspreiden. Ze wijst ventilatie in gebouwen aan als risicofactor. In Het Parool doet ze daarom een dringend beroep op de beslissers: “Wij zeggen niet dat besmettingen alleen via aerosols plaatsvinden. Ook grote druppels en direct contact spelen een rol. Maar accepteer nou gewoon dat er een derde route is: via de lucht. Als we weer met honderden mensen in een ruimte samen willen komen, moeten we daar echt rekening mee houden.”

Onze aanbeveling
Het coronavirus en ventileren

Wat kunt u nog meer doen?
Het is belangrijk om de luchtkwaliteit van kantoren, scholen en andere intensief gebruikte ruimten regelmatig te testen om een goed en zuiver binnenklimaat te garanderen. Als metingen daartoe aanleiding geven, is reiniging van kanalen en luchtverdeelsystemen een goede mogelijkheid, zeker als een gebouw vanwege de quarantainesituatie tijdelijk (deels) leeg staat. Het is ook aan te raden om kanaalreiniging mee te nemen bij het normale onderhoud. Weet u trouwens wanneer het laatste onderhoud aan uw luchtbehandelingskast is uitgevoerd?

Bel Vlint
Wilt u de luchtkwaliteit in uw pand of de panden van uw klanten laten testen? Of filterwisselingen en onderhoud aan de LBK’s door ervaren specialisten laten doen? Bel Vlint op +31 (0)88 88 77 111. Onze adviseurs kunnen u dan uitleggen hoe uw pand een zuiver binnenklimaat krijgt volgens een helder plan van aanpak.

 

Deel dit bericht:
    

Laatste berichten

Schrijf je in voor e-mail updates